IMPRESSUM

Administrator strony:

Second Attempt e.V.
Bautzener Str. 32
02826 Görlitz

e-mail:  info@second-attempt.de
strona internetowa:    http://www.second-attempt.de
tel.:      +49 3581/ 89 31 92-8
fax:     +49 3581/ 89 31 92-9

 

Odpowiedzialność merytoryczna zgodnie z § 6 MDStV (umowa państwowa o usługach medialnych): Marcus Rüssel

Informacja: marcus(at)second-attempt.de

 

Tłumaczenie na j. polski

Agata Oświęcimska i Arnold Paulsen

(Gospodarka i Język, Wyższa Szkoła Zittau/ Görlitz)

pod kierunkiem prof. dr Małgorzaty Maćkowiak

 

Projekt strony internetowej

Juliane Wedlich

Opracowanie techniczne (CMS)
Werbeagentur 15°
Werbung . Webdesign . Marketing

kontakt@15grad.com
www.15grad.com


Content Management System
www.redaxo.de

Webhosting & iT Support
Decent Network


Disclaimer
Dodruk, powielanie i reprodukcja – tylko za pisemną zgodą

 

Wyłączenie odpowiedzialności

 

1. Treść oferty online

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość podanych informacji. Roszczenia wobec autora, wynikające z powstałych szkód materialnych czy niematerialnych, spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem zamieszczonych informacji lub wykorzystaniem błędnych lub niepełnych informacji, są  zasadniczo wykluczone, o ile ze strony autora nie doszło do umyślnego przewinienia lub rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty są wolne i niezobowiązujące. Autor jednoznacznie zachowuje sobie prawo do zmian, uzupełnień, wymazywania oraz do czasowego lub ostatecznego wstrzymywania publikacji części stron lub całej oferty, bez obowiązku szczególnego powiadamiania o tym fakcie.

 

2. Odniesienia i linki

Za komentarze lub domniemania faktów znajdujące się na przekierowanych stronach internetowych odpowiedzialność ponoszą ich autorzy i nie odzwierciedlają one zdania autorów niniejszej strony internetowej. Generalnie nie istnieje prawo związane z obowiązkiem przekierowywania na inną stronę internetową. Zastrzegamy sobie prawo do wymazywania linków bez powiadamiania czy podania uzasadnienia. Treść przekierowanych stron internetowych nie może naruszać ogólnie panującego prawa (np. prawa karnego, autorskiego, o konkurecji, nazewnictwie lub ochronie danych osobowych). Jeśli zaistnieje podejrzenie o naruszeniu prawa, prosimy o natychmiastowe zawiadomienie administratora. Przy pośrednich czy bezpośrednich odniesieniach do innych stron internetowych (“linkach”), za które autor nie odpowiada, ponosi on odpowiedzialność wyłącznie w przypadku, gdy wiedział on o treściach strony i posiadał techniczną możliwość i umiejętność zablokowania dostępu do treści niezgodnych z prawem. Tym samym autor jednoznacznie oświadcza, że w momencie wstawienia linków na strony, ich nielegalne treści nie były rozpoznawalne. Autor nie posiada wpływu na obecną i przyszłą koncepcję, treści czy autorstwo przekierowanych/podłączonych stron. Dlatego też niniejszym dystansuje się on kategorycznie od wszystkich treści przekierowanych/ podłączonych stron, które po uruchomieniu linku zostały zmienione. To stwierdzenie dotyczy wszystkich wstawionych linków i odniesień w obrębie własnej oferty internetowej jak i obcych wpisów znajdujących się w zamieszczonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach maili. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a szczególnie za szkody, które powstały w wyniku korzystania lub niekorzystania z tego typu informacji odpowiada jedynie operator strony, która została połączona linkiem, a nie osoba, która przekierowuje na stronę.

 

3. Prawa autorskie i oznaczenia

Autor dąży we wszystkich publikacjach do przestrzegania praw autorskich używanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, do korzystania z własnych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo, tekstów lub używania grafik, dokumetów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów nie posiadających licencji. Wszystkie wymienione w ramach oferty internetowej oznaczenia marek lub produktów, również te, które są cenione przez osoby trzecie, podlegają nieograniczenie ustaleniom dotyczącym prawa oznaczeń dla każdego z tych oznaczeń oraz prawa własności każdego zarejestrowanego właściciela oznaczenia. Samo wymienienie nazwy nie może być podstawą do wniosku, że oznaczenie marki nie jest chronione prawem przez osoby trzecie! Prawa autorskie do opublikowanych, stworzonych przez autora obiektów posiada autor strony. Powielanie lub używanie niniejszych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych, elektronicznych lub wydrukowanych, formach publikacji bez wyraźnej zgody autora jest niedozwolone.

 

4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, przekierowującej na tą stronę. O ile części lub pojedyncze sformułowania tego tekstu nie miałyby odpowiadać, lub już nie odpowiadają lub nie w pełni miałyby odpowiadać obowiązującemu prawodawstwu, to pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone w swej treści i ważności.

'; if ("1" == "2") echo '

Administrator strony:

Second Attempt e.V.
Bautzener Str. 32
02826 Görlitz

e-mail:  info@second-attempt.de
strona internetowa:    http://www.second-attempt.de
tel.:      +49 3581/ 89 31 92-8
fax:     +49 3581/ 89 31 92-9

 

Odpowiedzialność merytoryczna zgodnie z § 6 MDStV (umowa państwowa o usługach medialnych): Marcus Rüssel

Informacja: marcus(at)second-attempt.de

 

Tłumaczenie na j. polski

Agata Oświęcimska i Arnold Paulsen

(Gospodarka i Język, Wyższa Szkoła Zittau/ Görlitz)

pod kierunkiem prof. dr Małgorzaty Maćkowiak

 

Projekt strony internetowej

Juliane Wedlich

Opracowanie techniczne (CMS)
Werbeagentur 15°
Werbung . Webdesign . Marketing

kontakt@15grad.com
www.15grad.com


Content Management System
www.redaxo.de

Webhosting & iT Support
Decent Network


Disclaimer
Dodruk, powielanie i reprodukcja – tylko za pisemną zgodą

 

Wyłączenie odpowiedzialności

 

1. Treść oferty online

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość podanych informacji. Roszczenia wobec autora, wynikające z powstałych szkód materialnych czy niematerialnych, spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem zamieszczonych informacji lub wykorzystaniem błędnych lub niepełnych informacji, są  zasadniczo wykluczone, o ile ze strony autora nie doszło do umyślnego przewinienia lub rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty są wolne i niezobowiązujące. Autor jednoznacznie zachowuje sobie prawo do zmian, uzupełnień, wymazywania oraz do czasowego lub ostatecznego wstrzymywania publikacji części stron lub całej oferty, bez obowiązku szczególnego powiadamiania o tym fakcie.

 

2. Odniesienia i linki

Za komentarze lub domniemania faktów znajdujące się na przekierowanych stronach internetowych odpowiedzialność ponoszą ich autorzy i nie odzwierciedlają one zdania autorów niniejszej strony internetowej. Generalnie nie istnieje prawo związane z obowiązkiem przekierowywania na inną stronę internetową. Zastrzegamy sobie prawo do wymazywania linków bez powiadamiania czy podania uzasadnienia. Treść przekierowanych stron internetowych nie może naruszać ogólnie panującego prawa (np. prawa karnego, autorskiego, o konkurecji, nazewnictwie lub ochronie danych osobowych). Jeśli zaistnieje podejrzenie o naruszeniu prawa, prosimy o natychmiastowe zawiadomienie administratora. Przy pośrednich czy bezpośrednich odniesieniach do innych stron internetowych (“linkach”), za które autor nie odpowiada, ponosi on odpowiedzialność wyłącznie w przypadku, gdy wiedział on o treściach strony i posiadał techniczną możliwość i umiejętność zablokowania dostępu do treści niezgodnych z prawem. Tym samym autor jednoznacznie oświadcza, że w momencie wstawienia linków na strony, ich nielegalne treści nie były rozpoznawalne. Autor nie posiada wpływu na obecną i przyszłą koncepcję, treści czy autorstwo przekierowanych/podłączonych stron. Dlatego też niniejszym dystansuje się on kategorycznie od wszystkich treści przekierowanych/ podłączonych stron, które po uruchomieniu linku zostały zmienione. To stwierdzenie dotyczy wszystkich wstawionych linków i odniesień w obrębie własnej oferty internetowej jak i obcych wpisów znajdujących się w zamieszczonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach maili. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a szczególnie za szkody, które powstały w wyniku korzystania lub niekorzystania z tego typu informacji odpowiada jedynie operator strony, która została połączona linkiem, a nie osoba, która przekierowuje na stronę.

 

3. Prawa autorskie i oznaczenia

Autor dąży we wszystkich publikacjach do przestrzegania praw autorskich używanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, do korzystania z własnych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo, tekstów lub używania grafik, dokumetów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów nie posiadających licencji. Wszystkie wymienione w ramach oferty internetowej oznaczenia marek lub produktów, również te, które są cenione przez osoby trzecie, podlegają nieograniczenie ustaleniom dotyczącym prawa oznaczeń dla każdego z tych oznaczeń oraz prawa własności każdego zarejestrowanego właściciela oznaczenia. Samo wymienienie nazwy nie może być podstawą do wniosku, że oznaczenie marki nie jest chronione prawem przez osoby trzecie! Prawa autorskie do opublikowanych, stworzonych przez autora obiektów posiada autor strony. Powielanie lub używanie niniejszych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych, elektronicznych lub wydrukowanych, formach publikacji bez wyraźnej zgody autora jest niedozwolone.

 

4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, przekierowującej na tą stronę. O ile części lub pojedyncze sformułowania tego tekstu nie miałyby odpowiadać, lub już nie odpowiadają lub nie w pełni miałyby odpowiadać obowiązującemu prawodawstwu, to pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone w swej treści i ważności.

'; ?>